دفرل؛از بازگشت به رم خوشحالم

دفرل مهاجم آ.اس رم که هم اکنون به صورت قرضی در سمپدوریا توپ می زند،به زودی باید مقابل تیم سابق خود قرار بگیرد.ور در مصاحبه ای تازه با اسکای در این مورد اظهار داشت:”بازی مقابل رم برای من عجیب ست.از بازگشت به رم و این استادیوم زیبا،خوشحالم.من باید نشان دهم که چه کاری می توانم انجام دهم.با آغاز مصدومیت هایم،چیزی خوب پیش نرفت و قادر به نشان دادن تواناهایی هایم نبودم اما اکنون فقط به سمپدوریا فکر می کنم.”