تلاش رم برای جذب زیدان !

به نقل از رسانه های اسپانیایی ،سران جالوروسی که از عملکرد اوزبیو دی فرانچسکو در سری آ،چندان خوشحال نیستند،سعی دارند با زیدان اسطوره و سرمربی سابق رئال مادرید که هم کنون بدون تیم ست،تماس برقرار کنند.البته گفته می شود او پیشنهاد رم را رد خواهد کرد.