دیفرا؛می توانستیم گل سوم را بزنیم

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از برد تیمش مقابل زسکا در مسکو به خبرنگاران گفت:”ما می توانستیم از نظر عملکرد خیلی بهتر عمل کنیم و می توانستیم گل سوم را نیز به ثمر برسانیم زیرا شانس های زیادی را ایجاد کردیم.من نمی خواهم این اتفاق دوباره رخ دهد.ما کمی تنبل و از خودراضی هستیم.ما در میانه میدان بهبود یافتیم و برایان کریستانته در میانه میدان به خوبی کار کرد.بهترین کیفیت آنها توپ گیری بین خطوط بود.ادین ژکو فرصت های زیادی داشت همانطور که همیشه خطرناک ست.بازیکنا جوان؟آنها با کسب تجربه ،بهبود خواهند یافت.شیک؟شاید در مسابقه بعدی بازی کند.”