کریستین توتی 13ساله شد

کریستین توتی فرزند فرانچسکو توتی کبیر در 6نوامبر 2005 ،به دنیا آمد و امروز 13 ساله شد.فرزند اول کاپیتان هم اکنون عضو تیم های پایه آ.اس رم ست و همواره همراه پدر خود برای مشاهده مسابقات رم در المپیکو حضور پیدا می کند.