زمن؛همه دوست دارند به رم بروند

زدنک زمن سرمربی سابق آ.اس رم در مصاحبه با آر ام سی اسپورت گفت:”سوزا و علاقه حضورش در م؟همه می خواهند به رم بروند،مشکل اینجاست!اینجا مکان مهمی ست حتی زمانی که همه چیز طبق برنامه پیش نمی رود اما مشکل برای هر مدیری وحود دارد مشکل رم این ست که در تابستان بازیکنان مهمی را به فروش رساند.وقتی که این کار را می کنید باید جایگزین های را پیدا کنید و آنها زمان دهید.این مسئله در مورد کیفیت آنها نیست بلکه سازگار شدن با فوتبال ایتالیاست.پاستوره خوب ست اما در سیستم 3-3-4 برای پیدا کردن فضا با مشکل رو به روست.از طرفی شیک وینگر نیست و او باید به عنوان مهاجم مرکزی بازی کند البته در حال حاضر ژکو وجود دارد.”