عدم مصاحبه دیفرا بعد از تساوی با فیورنتینا

رمی ها در دومین هفته متوالی در سری آ ،دیدار خود را با تساوی به پایان رساندند.بعد از جدال مقابل ناپولی،این بار فیورنتینا بود که در آرتمیو فرانکی جالوروسی را متوقف کرد.از همین رو باشگاه آ.اس رم ، بعد از مسابقه،تنها اجازه مصاحبه را به الساندرو فلورنزی و مونچی داد و دی فرانچسکو بدون شرک در کنفرانس یا مصاحبه با خبرنگاران،استادیوم را ترک نمود.