مصاحبه انزونزی با اسکای اسپورت

انزونزی که با فرانسه قهرمان جهان شد، در مصاحبه ای با اسکای اسپورت ایتالیا گفت:
زمانی هم که در سویا بودم رابطه خوبی با مونچی داشتم.او در مورد شرایط باشگاه با من صحبت کرد و با اشاره به مربی و اهدافی که باشگاه دارد من را متقاعد کرد که به رم بیایم.
سری آ لیگ حرفه ای است و تیمها دارای تاکتیک خوبی هستند و هر بازی شرایط خود را دارد و دشوار است.
ما شروع خوبی نداشتیم اما تیم خوبی داریم و در ادامه میخواهیم شرایط را تغییر دهیم و رو به جلو حرکت کنیم.در لیگ اوضاع نابسامانی داریم اما کم کم بهبود پیدا خواهیم کرد و مهم این است که به اهدافمان برسیم.
انزونزی درباره کاپیتان دروسی گفت:
“وقتی وارد شدم، او به من کمک کرد. او به من توصیه می کند، او واسطه است وقتی مربی استراتژی را توضیح می دهد. او بازیکن بسیار مهمی برای ما است و از او تاثیر میگیرم. ”