پادشاه در نیویورک

فرانچسکو توتی به مناسبت این روزهای جشن،از تعطیلات استفاده کرد و به آمریکا سفر کرد.در واقع کاپیتان سابق رم روز گذشته همراه با همسرش و فرزندانش در نیویورک حضور داشت .او مسابقه بسکتبال بین ایندیانا پیسرز و نیویورک نیکس را از نزدیک نظاره گر بود.وقتی که عکاسان فرانچسکو را دیدند از او خواستند تا در زمین مسابقه حضور پیدا کند و تصویری از او ثبت کردند.تصویری که در تویئتر رسمی ان بی ای منتشر شد و سپس باشگاه رم نیز آن را توئیتر خود منتشر کرد و نوشت:”پادشاه در نیویورک”

فرانچسکو توتی برای روز شنبه برای دیدار رم مقابل فیورنتینا باز خواهد گشت.