طرح های جدید نایک برای رم

نایک آخرین طرح های خود را برای لباس های جالوروسی ارائه کرده ست.تغییراتی در کیت های جدید و برخی از اقلام ،پیراهن های تمرینی،پولوشرت و ژاکت ها به وجود خواهد آمد و در آغاز سال 2019 باشگاه رم از آنها استفاده خواهد کرد.