رم،فیورنتینا بر عهده بانتی

اسامی داوران هفته یازدهم سری آ اعلام شد که بر این اساس اقای لوکا بانتی دیدار حساس آ.اس رم و فیورنتینا را در آرتمیو فرانکی سوت خواهد زد.بیندونی و ملی کمک ها،کالوارسه داور چهارم و اورساتو داور ویدئویی این مسابقه خواهند بود.این داور متولد سال 1974،تا کنون 374 مسابقه را در سری آ سوت زده است.بانتی 32 بار برای رم قضاوت کرد که حاصل آن 20 برد،5تساوی و 7 شکست برای رم بوده ست.