جواب رد رم به وستهام برای فرعون

بعد از درخشش استفان ال شعراوی در این فصل،سران رم به دنبال تمدید قرارداد او هستند و مایلند تا 30ژوئن 2022 با او تمدید کنند.از طرفی در روز های اخیر تیم های انگلیسی از وستهام برای جذب این بازیکن رم ابراز علاقه کرد.چندی پیش ادین ژکو نیز موردتوجه انگلیسی ها قرار گرفته بود که با پاسخ رم او مواجه شدند.