خبر بد؛مصدومیت لوکا پلگرینی

لوکا پلگرینی در تمرینات اخیر جالوروسی از ناحیه مچ پا مصدوم شد و تحت نظر کادر پزشکی باشگاه قرار دارد.حضور او در دیدار مقابل فیورنتینا در هاله ای از ابهام قرار دارد و حتی ممکن ست دیدار با زسکا مسکو را نیز از دست دهد.