ایجنت سانتون و رد تمدید قرارداد

امروز شایعاتی درباره تمدید قرارداد داویده سانتون منتشر شده ست که کلودیو ویگورلی مدیربرنامه های این مدافع ایتالیایی در این مورد اظهار داشت:”جلسه ای برای تمدید قرارداد پیش بینی نشده ست.تنها چیزی که به آن علاقه مند هستیم،ادامه مسیر رشد داوید ست که با رم در حال انجام می باشد.ما از باشگاه جالوروسی،شخص مونچی و دی فرانچسکو سپاسگذاریم که فرصتی برای تولد دوباره به این بازیکن داده اند.داویده فقط باید خود را ثابت کند.من تمامی شایعات را تکذیب می کنم فقط،ما از آنچه که بازیکن با پیراهن رم انجام می دهد،راضی هستیم.”