احتمال بازگشت کاپرادوسی به رم

به گزارش سایت سری بی نیوز،الیو کاپرادوسی مدافع جوان جالوروسی که به صورت قرضی راهی اسپتزیا شده بود،هنوز فرصت کافی برای بازی در این تم پیدا نکرده ست.تا اینجای فصل فقط یک بار برای اسپتزیا به میدان رفت.به همین دلیل گمانه زنی هایی برای بازگشت او به پایتخت شنیده می شود.البته بعید از دی فرانچسکو از او بهره ای ببرد.