زنگ خطر برای ده روسی !

شرایط او روزانه بررسی خواهد شد

دانیله ده روسی کاپیتان جالوروسی در دیدار با ناپولی به دلیل مشکل در زانوی راست،در نیمه نخست جایش را به کریستانته داد.او امروز در کلینیک ویلا استوارت حضور پیدا کرد و تحت ازمایش پروفسور پیرپائولو ماریانی قرار گرفت و وی توصیه کرد که به استراحت بپردازد تا شرایط بدتر نشود.البته در حال حاضر شرایط نگران کننده نیست.شرایط  او روزانه بررسی خواهد شد.انتظار می رود فردا در تمرین حضور پیدا کند.با این حال حضور دانیله در دیدار روز شنبه مقابل فیورنتینا در هاله ای از ابهام قرار دارد.از سوی دیگر مانولاس نیز به به دلیل مشکل عضلانی ران راست زیر نظر پزشکان قرار دارد و فردا نیز تحت آزمایشات پزشکی قرار خواهد گرفت.