آنچلوتی؛کاری کردیم که رم لذت نبرد !

کارلو آنچلوتی سرمربی ناپولی بعد از کسب یک امتیاز در خانه مقابل آ.اس رم به اسکای اسپورت ایتالیا گفت:”ما خیلی خوب بازی کردیم و از عملکرد تیم خوشحالم.با وجود مشکلات در گلزنی،ما 90 دقیقه به طور مداوم فشار آوردیم.ما بازی نکردیم اما رم را مجبور کردیم تا از بازی لذت نبرد.چرا که آنها را رو به عقب کشاندیم.ما بیشتر زمان مسابقه را در منطقه پنالتی رم صرف کردیم.ممکن ست خیلی دقیق نبودیم.این تیم بسیار پرکار ست و ما فرصت های بسیار زیادی را ایجاد کردیم و امروز رم دفاع کرد.فابیان رویز بسیار سازگار ست.او شانس های زیادی ایجاد می کند.او عادت کرده ست بشتر در مرکز-راست بازی کند و دارای پتانسیل بزرگی ست.”