مصدومیت ده روسی و مانولاس مقابل ناپولی

در دیدار مقابل ناپولی رمی ها دو تعویض اجباری داشتند.دانیله ده روسی به مشکل زانو راست جای خود را به کریستانته و مانولس به دلیل ران راست جای خود را به فاتزیو داد.به زودی شرایط این دو ستاره جالوروسی بررسی خواهد شد.نگرانی کادر فنی اماده شدن این دو بازیکن برای دیدار مقابل فیورنتینا خواهد بود.