اولسن؛می خواهم با رم اسکودتو را ببرم

رابین اولسن دروازبان سوئدی رمی ها به تازگی در مصاحبه ای با جدید اظهار داشت:”من می خواهم تلاش کنم و اسکودتو را ببرم و آلیسون را فراموش کنم. آلیسون فوق العاده ست.فشار زیادی در اطراف من وجود داشت،بیشتر از همه در ابتدا،که مقایسه های زیادی وجود داشت.اما من میخواهم ارزشم را ثابت کنم.هنوز فشار هایی وجود دارد.اما در هر صورت هر کسی که جایگزین دروازبان فوق العاده ای که به فروش می رسد،می شود،طبیعی ست مقایسه شود.در سری آ تیم های بسیار خوب هستند اما رویای من کسب اسکودتو با رم ست.محیط اینجا باورنکردنی نیست.به خصوص طرفداران.”