اسامی بازیکنان مقابل ناپولی

بازگشت فلورنزی ، غیبت کلایورت

اسامی بازیکنان آ.اس رم برای دیدار مقابل ناپولی اعلام شد که خبر خوب،بازگشت السادرو فلورنزی و حضور آنته کوریچ ست.ده روسی و کولاروف نیز در لیست قرار دارند اما جاستین کلایورت،پاستوره،پروتی و کارسدورپ همچنان به دلیل مصدومیت از از دسترس دیفرا دور هستند.