پروتی؛متوقف نمی شوم

دیگو پروتی ستاره آرژانتینی رمی ها که در این فصل با مصدومیت های متوالی رو به رو شده ست،به تازگی در انتشار پستی در اینستاگرام نوشت:”متاسفانه تا کنون شرایط طوری که دوست داشتم پیش نرفته است. اما متوقف نخواهم شد و تا زمانی که به چیزی که دوسش دارم (یعنی بازی کردن در زمین مسابقه) برسم دست از تلاش برنمی دارم.”