جاستین راضی از حضور در رم

جاستین کلایورت در مصاحبه با رما تی وی گفت:”از زمان ورود به رم بسیار راضی هستم.زبان ایتالیایی من هنوز خیلی خوب نیست اما در حال یادگیری هستم.همه چیز به خوبی پی می رود.واقعا احساس خوبی در تریگوریا دارم.من در حال بهبودی در زمین هستم.هدف ان ست که تبدیل به بازیکن شروع کننده باشم و همیشه بازی کنم.”