رم- ناپولی بر عهده ماسا

اسامی داوران هفته دهم سری آ اعلام شد که بر این اساس اقای داویده ماسا دیدار آ.اس رم و ناپولی را در سان پائولو قضاوت خواهد کرد.این داور تا کنون 14 بار برای جالوروسی سوت زده ست که هفت برد،پنج تساوی و دو شکست حاصل عملکرد پایتخت نشینان با قضاوت ماسا بوده ست.در زیر اسامی کامل دوران جدال حساس رم و ناپولی قرار گرفته ست.

 

داور : ماسا
کمک ها : کوستانتزو – پرتی
داور چهارم : جیاکوملی
وار : دی بلو