بازگشت کولاروف به ترکیب

به گزارش کوریره دلو اسپرت،الکساندر کولاروف که به تازگی از مصدومیت شکستگی انگشت پا رهایی یافت،در دیدار با زسکامسکو در نیمه دوم به زمین آمد و به نظر می رسد مشکل خاصیی ندارد.از همین رو این بازیکن صربستانی برای دیدار مقابل ناپولی در سن پائولو،از ابتدا در ترکیب اصلی اوزبیو دی فرانچسکو قرار خواهد گرفت.