ده روسی؛مهمترین چیز رم ست

دانیله ده روسی به تازگی صحبت های تازه ای انجام داده ست.”از خیلی ها (حتی در خیابان) میشنوم که اگر تو هم بعد از توتی خداحافظی کنی، زندگی ما خراب می شود و دیگر چیزی برای ما باقی نمی ماند. اما باشگاه با قدرت به روند خود ادامه میدهد همانطور که بعد از آگوستینو، بعد از برونو کنتی، جیانینی و فالکائو ادامه پیدا کرد. باشگاه توانسته است بعد از اتفاقات و شکست های سنگین هم به راه خود ادامه دهد. باشگاه مسیرش را به پیش خواهد برد. اکنون ما بدون فرانچسکو در حال طی مسیر هستیم که شاید برای هواداران یکی از سخت ترین کارها باشد. پس نگران رم بعد از خداحافظی من هم نباشید. مهمترین چیز رم است.”