اسامی بازیکنان مقابل اسپال

غیبت ده روسی و کولاروف و بازگشت پاستوره

اسامی بازیکنان آ.اس رم برای دیدار خانگی روز شنبه مقابل اسپال توسط اوزبیو دی فرانچسکو اعلام شد که بر این اساس ده روسی،کولاروف،کارسدورپ و پاتریک شیک به دلیل مصدومیت در این لیست قرار ندارند اما خاویر پاستوره بعد از مصدومیتی که دچارش شده بود،در دسترس دیفرا قرار دارد.