لومباردی محکوم به 3سال حبس

فیلیپه لمباردی تیفوسی متعصب رمی ها که در دیدار مقابل لیورپول در فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا در درگیری با هواداران لیورپول،باعث اسیب دیدگی شان کاکس هوادارا لیورپولی ها شد،به سه سال حبس به دلیل رفتار خشونت امیز محکوم شد. لیورپولی ها معتقد بودند که وی می بایستی به GBH (آسیب جدی بدنی) محکوم شود که وی از این حکم تبرئه شد.