رم-اسپال بر عهده پایرتو

اسامی داوران هفته نهم سری آ اعلام شد که بر این اساس اقای پایرتو دیدار آ.اس رم و اسپال را در المپیکو سوت خواهد زد.رانگتی و فیوریتو کمک ها و دی مارتینو داور چهارم این مسابقه خواهند بود.این داور اهل نیچلینو تا کنون فقط دو بار برای جالوروسی قضاوت کرده ست که هر دو بار برتری تیم پایتخت نشین ایتالیا به پایان رسیده ست.