کاپلو از رم گفت

فابیو کاپلو بازیکن و سرمربی سابق آ.اس رم به تازگی مصاحبه ای با یکی از رادیو های ایتالیایی داشت.وی در مورد رم اظهار نمود:”من از رم خاطرات خوبی دارم ،هم به عنوان بازیکن و هم مربی. بازگشت؟ الان در رم کسانی هستند که با توجه به سن من می توانند بیشتر از من تاثیرگذار باشند. شاید روزی به عنوان مشاور …کتاب توتی را خواندم و بسیار خوب بود اگر چه باید اصلاحاتی انجام می شد.”