غیبت دانیله مقابل اسپال

به گزارش اسکای اسپرت،دانیله ده روسی که در دیدار اخیر مقابل امپولی از ناحیه انگشت پای چپ مصدوم شده بود بود،دیدار مقابل اسپال را از دست خواهد داد.او احتمالا به دیدار مقابل زسکا مسکو در تاریخ 20 اکتبر به ترکیب جالاروسی باز خواهد گشت.