بوردیسو:امیدوارم به رم برگردم

نیکوکلاس بوردیسو مدافع سابق جالوروسی که به تازگی از دنیای فوتبال به عنوان بازیکنان خداحافظی کرد،در مصاحبه با رته اسپورت گفت:”برای همه پیام ها از همه متشکرم.من پنج سال زیبا را در رم داشتم و این یکی از بهترین تجربیات زندگی من بود.روزهای شاد بسیاری داشتم اما خیلی از آنها دردناک بود. زیرا مصدوم بود.همه چیز را با لباس رم تجربه کردم.آن سال ها زیبا باقی می ماند و شاید رم بهرین دوران حرفه ای من بود.زیرا در آن زمان به بلوغ ذهنی و فیزیکی رسیدم.امیدوارم روزی برای کار به رم برگردم.چالش زیبایی برای کمک به رم در ایتالیا و اروپا خواهد بود.”