مصاحبه کلایورت با فوکس اسپورتس

جاستین کلایورت ستاره جوان هلندی رمی ها که در تابستان با هزینه 18.75 میلیون یورو از آژاکس به رم پیوست،به تازگی مصاحبه ای با فوکس اسپورت داشته ست.این بازیکن 21 ساله اظهار داشت:”در حال حاضر نمی توانم شکایت کنم.من احساس می کنم که در حال رشد کردن هستم ودر رم احساس خوبی دارم.می خواهم تلاش کنم اما من اعتماد به نفس زیادی در خودم دارم و آماده ایم ارزشم را نشان دهم.من باید خود را ثابت کنم.بدهی ست که می خواهم بازی های زیادی را از دقیقه اول حضور داشته باشم مثلا مقابل ویکتوریا پلژن و من امیدوارم این اتفاق بیشتر رخ دهد.با این حال می دانم که دیر یا زود زمان من نیز خواهد رسید.فقط باید ستخت تمرین کنم.همانطور که قبلا انجام داده ام.”