مصدومیت جزئی لوکا پلگرینی

اوزبیو دی فرانچسکو بعد از مسابقه با امپولی در مصاحبه ای اعلام کرد که لوکا پلگرینی را به دلیل کپودی ساق پایش تعویض شد و به جای الساندرو فلورنزی را به زمین فرستاد.به زودی وضعیت او بررسی خواهد شد.این یعنی اولین بازی رسمی لوکا که از اغاز در آن حضور داشت،چندان خوش یمن نبوده ست.