ژکو مدیر آینده رم !؟

ادین ژکو ستاره رمی ها که رم را خانه خود اعلام کرده،قراردادش در ژوئن 2020 به پایان می رسد.زمانی که 34 ساله می شود.به گزارش کالچومرکاتو،ایجنت او مایل ست قراردادش را گسترش دهد.قرارداد جدید برای یک فصل دیگر با دستمزد 4 میلیون یورو خواهد بود و سپس ژکو با توجه به مدرک تحصیلی مدیریت ورزشی که دارد،در تریگوریا به عنوان مدیر فعالیت خواهد کرد.