3نماینده در تیم منتخب اروپا

رمی ها در هفته دوم لیگ قهرمانان درخشش خوبی داشتند و با پنج گل ویکتوریا پلژن را در المپیکو شکست دادند و ادین ژکو نیز هتریک تا یکی از نامزد های بازیکن هفته اروپا شود.از سویی دیگر درخشش فلورنزی و چنگیز اوندر نیز باعث شد تا جالوروسی سه بازیکن در تیم منتخب هفته دوم اروپا داشته باشد.