رم به دنبال تمدید با چنگیز

چنگیز اوندر بازیکن ترک تبار جالوروسی که در تاریخ 14 جولای 2017 با با رقم 13.4 میلیون یورو همراه با 1.5 میلیون یورو پاداش از باشاک شهیر ترکیه به رم پیوست،خواهان بسیاری از المان و سایر کشور ها دارد.اکنون سران رم در حال مذاکره برای تمدید قرارداد با این ستاره جوان هستند.اوندر در 39 بازی که برای رم در این مدت انجام داده ست 10 گل به ثمر رسانده ست.