ده روسی در ویلا استوارت

به کزارش تویئتر جیووانی پرسی روزنامه نگار سنترو سونو اسپورت،دانیله ده روسی امروز در کلینیک ویلا استوارت حضور پیدا کرد تا مشکل ران خود را بررسی و کنترل نماید.دانیله در دیدار مقابل لاتزیو با مشکل مواجه شد و در نیمه دوم تعویض شد.