ده روسی هم به درد پاستوره دچار شد

دانیله ده روسی کاپیتان رمی ها دومین بازیکن جالوروسی در دیدار امروز دربی بود که به دومین تعویض اجباری اوزبیو دی فرانچسکو تبدیل شد.دانیله از دقایق 60 در زمین مسابقه احساس ناراحتی می کرد و تا دقیقه 73 دوام اورد اما در نهایت در دقیقه 73 جای خود را به کریستانته داد.گفته می شود مشکل ایل کاپیتانو از ناحیه زانو ست و به زودی بررسی خواهد شد.