دیفرا؛فصل جدید آغاز شده ست

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از مدت ها ناکامی توانست همراه با تیمش به یک پیروزی خوب مقابل فروزینونه دست یابد.این مرد ایتالیایی بعد از مسابقه به خبرنگاران گفت:”این یک شروع جدید برای ماست.یک فصل جدید آغاز شده ست.ما در حال رشد هستیم و به آنچه که می دانیم باز می کردیم.هرگز آسان نیست که در سری آ به پیروزی برسیم .ما هنوز کاری انجام ندادیم.چرا که روز شنبه دیدار با دربی پیش روی ماست.این یک نقطه شروع بود.برد امشب برای پیدا کردن اعتماد به نفس دوباره مهم بود.پالوتا؟ااو می تواند انچه را که میخواهد بگوید.امیدوارم نظرات بعدی او شادتر باشد.پاستوره گل های زیادی به ثمر نمی رساند اما زمانی که گل می زند،گل های با کیفیتی ست.او را در پستی قرار می دهم که دوست دارد.”