ترکیب های احتمالی مقابل فروزینونه

ترکیب های احتمالی رمی ها برای جدال امشب مقابل فروزینونه از دیدگاه رسانه های معتبر اعلام شده ست که در زیر قرار گرفته ست.

 

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Olsen; Santon, , , Kolarov; , Nzonzi; Under, Pastore, ; Schick.

CORRIERE DELLA SERA: Olsen; , , , Kolarov; Cristante, Nzonzi, Pastore; Under, , .

IL MESSAGGERO: Olsen; Santon, , , Kolarov; , Nzonzi; Under, Pastore, ; Schick.

CORRIERE DELLO SPORT: Olsen; Santon, , , Kolarov; , Nzonzi; Under, Pastore, ; Schick.

IL TEMPO: Olsen; Santon, , , Kolarov; , Nzonzi; Under, Pastore, ; Schick.

IL ROMANISTA: Olsen; Santon, , , Kolarov; Nzonzi, ; Ünder, Pastore, ; Schick.