اسامی بازیکنان مقابل بولونیا

بازگشت پاستوره به لیست دیفرا

به گزارش سایت رسمی باشگاه،اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی جالوروسی اسامی بازیکنان را برای دیدار فردا مقابل بولونیا اعلام کرد که بر این اساس خاویر پاستوره در دسترس قرار گرفته ست اما کوریچ و کارسدورپ غایب هستند

ب