گازتا : دربی اخرین فرصت برای دیفرا !

رمی ها همراه با اوزبیو دی فرانچسکو یکی از بدترین شروع ها را در چند فصل اخیر داشته اند.5امتیاز از 12 امتیاز ممکن را به دست اورده اند که عملکرد مناسبی برای جالوروسی نیست.به گزارش گازتا دلو اسپرت،آینده دیفرا روی نیمکت رم به مسابقات آینده به خصوص جدال در دربی که در تاریخ 29 سپتامبر برگزار می شود،بستگی دارد.دیدار های آینده رم به ترتیب با رئال مادرید،بولونیا،فروزینونه و لاتزیو می باشد و دیفرا باید حداکثر امتیازات ممکن را به دست اورد تا جای پای خود را در المپیکو محکم نماید.