مصاحبه بنزما پیش از دیدار با رم در لیگ قهرمانان

کریم بنزما پیش از دیدار تیمش مقابل آ.اس رم در لیگ قهرمانان اظهار داشت:”لیگ قهرمانان سطح دیگری دارد.همه بازی ها مه م ست و هیچ کدام آسان نیست و من آن را دوست دارم.رئال مادرید بهترین باشگاه در جهان ست.لیگ قهرمانان بسیار مهم ست و ما م دانیم رقیبان قوی وجود دارد.در این باشگاه هدف این ست که همه چیز را به نفع خود رقم بزنیم.رم؟اولین بازی در خانه بسیار مهم ست.رم یک تیم خوب با بازیکنان بسیار خوب ست.”