رم – رئال بر عهده کویپرس

اسامی داوران هفته اول فصل جدید لیگ قهرمانان اعلام شد که بر این اساس برون کویپرس داور سرشناس هلندی دیدار حساس آ.اس رم و رئال مادرید را در برنابئو قضاوت خواهد کرد.این داور تا کنون پنج بار برای جالوروسی قضات کرد که یک پیروزی،سه تساوی و یک شکست برای تیم پایتخت نشین ثبت شده ست.
اسامی کامل داوران این جدال به شرح زیر می باشد

داور : برون کویپرس از هلند

کمک ها :

سندر ون روئکل و اروین زینسترا از هلند

داور چهارم : جوست وان زویلن از هلند