کتاب زندگینامه فرانچسکو توتی

فرانچسکو توتی در روز 42 سالگی خود از کتاب خود به نام ” یک کاپیتان ” در کلوسئوم با حضور 300 مهمان که شامل تعدادی از بازیکنان ،سرمربی ها و دوستانش ست، رونمایی خواهد کرد.این کتاب را نشریه ریتزولی منتشر می کند و 512 صفحه را در بر می گرد و قیمت آن 21 یورو تعیین شده ست.