اسپالتی دعوت نیست !

پنجشنبه 27 سپتامبر از کتاب فرانچسکو توتی در کلوسئوم رونمایی خواهد شد.کاپیتان رم قهرمانان جام جهانی 2006 و فصل 2000/01 و همه سرمربی هایی که تحت هدایت آنها کار کرده ست را دعوت نموده ست اما نامی از لوچانو اسپالتی و کارلوس بیانکی در بین آنها دیده نمی شود.به گزارش گازتا دلتو اسپرت،هیچ کس از تصمیم فرانچسکو شگفت زده نشده ست.چرا که او چند هفته پیش در طی یک مهمانی که با روزنامه نگاران داشت،اظهار نمود که اسپالتی را فراموش نمودم!
البته اسپالتی نیز گفته ست قطعا کتاب توتی را خواهد خواند.