رم – کیه وو بر عهده مازولنی

اسامی داوران هفته پیش رو سری آ اعلام شد که بر این اساس،سیلویو مازولنی دیدار آ.اس رم و کیه وو را در استادیوم المپیکو رم قضاوت خواهد کرد.این داور سه بار جدال رم و کیه وو را سوت زد جالوروسی دو پیروزی و یک تساوی به دست آورد.
در مجموع مازولنی 23 بار برای تیم اول شهر رم قضاوت نمود که 13 برد ، 7 تساوی ، 3 شکست برای رم به همراه داشت.