مونتلا جانشین دیفرا !!

بعد از عملکرد نه چندان مناسب اوزبیو دی فرانچسکو در آغاز فصل جدید،شایعاتی در مورد تغییر او در رسانه های منتشر شده ست.به گزارش کالچومرکاتو وینچنزو مونتلا و آنتونیو کونته گزینه های جانشینی دیفرا مطرح شده اند.با این حال این صحبت ها می تواند تنها شیطنت رسانه ها باشد و احتمالا دیفرا سال ها در رم کارش را ادامه خواهد داد