مصاحبه دیفرا بعد از باخت مقابل میلان

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها بعد از شکست مقابل میلان به خبرنگاران گفت :”در نیمه اول که به وضوح میلان بهتر بود نتوانستیم هم سطح آنها بازی کنیم. در شروع نیمه دوم، تغییراتی در بازی ایجاد کردیم. تاسف آور است که در دقیقه پایانی بازی آن گل را دریافت کردیم زیرا به دلیل تصمیم اشتباه خودمان بود. اشتباه جزیی از فوتبال است اما حیف که در چنین دقیقه ای اتفاق افتاد.

روی گل دوم میلان، دروسی باید جلوتر قرار میگرفت تا دو بازیکن آنها در آفساید قرار میگرفتند. ما روی توپ تمرکز نداشتیم و تاوان این اشتباه را دادیم.

گاهی طرح هایی دارم (دفاع سه نفره) که اجرای آنها باعث تقویت تیم می شود اما مقابل میلان عملی نشد. به نظر می رسد در شروع بازی نیروی لازم را نداریم. در نیمه اول با دفاع سه نفره موفق نبودیم و انتخاب های من اشتباه بودند. باید با توجه به نتیجه انتقاد ها را پذیرفت.

مشخصا مثل گذشته در دفاع متمرکز و فشرده نیستیم که باعث می شود زیاد گل بخوریم. قدرت تصمیم گیری ما هنوز درست نیست. در تمرینات روی نکات ریز دقت می کنیم اما در زمین بازی نمی توانیم آنها را عملی کنیم. به همین دلیل مجبور شدم ترکیب دفاعی را تغییر دهم که در نیمه اول توانایی نفوذ را از ما گرفته بود. قسمتی از باخت به بازی خوب میلان بر میگردد اما قسمت اصلی مقصر خود ما هستیم.

می خواستم در خط حمله قدرتی ظاهر شویم. شیک در تمرینات آماده بود و از دیگر بازیکنان شرایط بهتری داشت. جِنگیز در بازی قبل با مصدومیت جزیی رو به رو شد اما می خواستم در جریان بازی او را به ترکیب اضافه کنم. سیستمی که برای مقابله با پخش توپ در تیم میلان انتخاب کرده بودیم جواب ندار. گاهی تصمیمات درست میگیرید و گاه اشتباه. مقابل میلان من اشتباه کردم.

زمانی که سه بازیکن در خط حمله بودند عملکرد ژکو و شیک بهتر بود. اما نمیشود تنها از آنها انتظار گلزنی داشت، دیگر بازیکنان نیز باید تحرک کافی را داشته باشند. اگر قرار باید شیک و ژکو در خط حمله باشند اما در یک نیمه فقط دو سانتر انجام شود یعنی قسمتی از کار اشتباه است. باید از عرض زمین بهتر استفاده می کردیم تا به مهاجمان فرصت بیشتری می رسید اما ناموفق بودیم.”