تمایل ده روسی برای تمدید

به گزارش کالچومرکاتو،قرارداد دانیله ده روسی در ماه ژوئن به پایان می رسد با این حال این اسطوره رمی ها،می خواهد در رم بماند.قرارداد جدید باشگاه آماده ست و شاید دستمزد پیشنهادی کمتر از 1.5 میلیون یورو باشد اما دانیله مشکلی با این دستمزد ندارد.احتمالا پیش از تعطیلات زمستانی طرفین با یکدیگر ملاقات خواهند کرد.