پرومس مورد توجه رم و میلان

دو باشگاه آ.اس رم و میلان به دنبال پرومس وینگر اسپارتاک مسکو هستند.به گزارش توتواسپورت،باشگاه روسی 25 میلیون یورو برای این بازیکن تعیین کرده ست.قرارداد این بازیکن هلندی تا ژوئن 2021 اعتبار دارد.